The midterm review conference and the 12th meeting of Dalat University Board of Trustees for the term 2019-2024

Vào ngày 30/08/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp định kỳ lần thứ 12 tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường […]

Phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Theo định kỳ, vào chiều ngày 10/06/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ 11 tại phòng họp nhà A11. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt – TS. Nguyễn Văn […]

Phiên họp lần thứ chín của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024

     Vào chiều ngày 05/01/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ chín theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.      Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại […]