TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng. Vì vậy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đề nghị toàn thể các đơn vị, đoàn thể, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên trong trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; Thông báo số 253/TBVPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 6082/VPCP-KGVX ngày 26/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh; đồng thời cần xử lý các tình huống phát sinh một cách bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp.
Thực hiện đeo khẩu trang y tế khi đến trường; dùng nước sát khuẩn rửa tay; hạn chế tập trung nơi đông người.
 Đối với viên chức, người lao động, học viên, sinh viên đến những nơi có dịch (Hải Dương, Quảng Ninh…) hoặc có người thân đã tiếp xúc với người đi từ vùng dịch cần báo cáo với người đứng đầu các đơn vị Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc Trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khai báo y tế và cách ly theo quy định.
Trưởng đơn vị có trách nhiệm quán triệt nội dung phòng chống dịch và Thông báo này đến toàn thể viên chức, người lao động và học viên, sinh viên của đơn vị.
Toàn thể các đơn vị, các viên chức, người lao động, học viên và sinh viên của Trường không chủ quan, lơ là, tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng và của Trường.
Kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp bất thường có liên quan đến dịch COVID-19 cho các cơ quan chức năng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Trường Đại học Đà Lạt;