Dalat University Researcher Academic Networking

AuthorResearchGateSSRN
Lâm, Ngọc Tuấn
Lê, Vũ Trâm Anh
Trương, Đông Phương
Nguyễn, Đình Trung

Dalat University Centre for National Defence and Security Education

AuthorResearchGateSSRN
Lê, Nguyên Khang
Mai, Sỹ Hòa
Phan, Bá An
Trần, Văn  Thuân
Vũ, Đình  Sơn
Nguyễn, Xuân Phương
Nguyễn, Văn Đạo
Phan, Hữu Tín

Dalat University Institute of Research and Hi-tech Applications in Agriculture

AuthorResearchGateSSRN
Đinh, Thị Thùy Chi
Hồ, Minh Hiền
Trương, Bình Nguyên
Nguyễn, Bá Nam
Nguyễn, Hoàng Mai
Nguyễn, Thị Hoài Phương
Nguyễn, Văn Quảng
Phạm, Thị Liên

Faculty of Agriculture and Forestry

AuthorResearchGateSSRN
Cao, Thị Làn
Hồ, Thị Thu Hòa
Lê, Như Bích
Lê, Bá Lê
Trần, Thị Minh Loan
Trương, Thị Lan Anh
Lê, Dũng
Phạm, Ngọc Tuân
Nguyễn, Thị Mai Anh
Nguyễn, Thị Cúc
Nguyễn, Trí Minh
Nguyễn, Thị Tươi
Tạ, Thị Thanh Tâm
Nguyễn, Thị Thăng Long
Nguyễn, Thị Thanh Tịnhhttps://www.researchgate.net/profile/Tinh-Nguyen-21
Nguyễn, Văn Kết
Đinh, Quảng Anhhttps://www.researchgate.net/profile/Anh-Dinh-42
Nguyễn, Tiến Anhttps://www.researchgate.net/profile/An-Nguyen-3785494592

Faculty of Biology

AuthorResearchGateSSRN
Đỗ, Thị Cát Tường
Hoàng, Việt Bách Khoahttps://www.researchgate.net/profile/Khoa-Hoang-8
Hoàng, Thị Bìnhhttps://www.researchgate.net/profile/Hoang-Binh-2
Hoàng, Thị Như Phươnghttps://www.researchgate.net/profile/Phuong-Hoang-20
Hoàng, Việt Hậu
Lê, Bá Dũng
Lê, Viết Ngọc
Lê, Hà Thu
Lê, Thị Anh Tú
Lương, Văn Dũng
Phan, Hoàng Đại
Trần, Văn Tiến
Trần, Thị Nhung
Nguyễn, Thị Bích  Liên
Nguyễn, Thị Liễu
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Thanh Thủy Tiên
Nguyễn Minh Trí
Ngoc, Nguyen Vanhttps://www.researchgate.net/profile/Ngoc-Nguyen-248
Phạm, Thị Thanh Thảohttps://www.researchgate.net/profile/Thi-Thanh-Thao-Pham5463340
Nguyễn, Khoa Trưởnghttps://www.researchgate.net/profile/Truong-Nguyen-119
Nguyễn, Văn Gianghttps://www.researchgate.net/profile/Giang-Nguyen-Van-3
Lê, Ngọc Triệu
Nguyễn, Văn Bìnhhttps://www.researchgate.net/profile/Binh-Nguyen-37
Nguyễn, Thị Huỳnh Nga

Faculty of Chemistry and Environment

AuthorResearchGateSSRN
Bạch, Ngọc Quỳnh Nhi
Bùi, Nguyễn Lâm Hà
Đinh, Thị Hiền
Hồ, Thị Hằng
Huỳnh, Thanh Trúc
Huỳnh, Phương Thảo
Huỳnh, Đình Dũng
Lê, Thị Thanh Trân
Lê, Ngọc Chung
Lê, Quang Huyhttps://www.researchgate.net/profile/Le-Quang-Huy-2
Tạ, Thị Hân Hoan
Trần, Thị Hoài Linh
Trần, Thị Tình
Trịnh, Thị Điệp
Vũ, Thị Bảo Ngọc
Ya, Vinh
Phạm, Lê Nhân
Phạm, Hầu Thanh Việt
Nguyễn, Trần Hương Gianghttps://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Giang-24https://hq.ssrn.com/submissions/MyPapers.cfm?partid=5386653
Nguyễn, Công Nguyên
Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Thị Cúc
Nguyễn, Thị Bảo Dung
Nguyễn, Thị Hậu
Nguyễn, Vũ Hoa Hồng
Nguyễn, Thị Thanh Thuận
Nguyễn, Thị Tố Uyên

Faculty of Economics and Business Administration

AuthorResearchGateSSRN
Bùi, Thị Kim Dung
Đỗ, Trọng Hoài
Hoàng, Mai Phương
Lê, Vũ Phương Thảo
Lê, Phong Lam
Trần, Nhật Thiện
Trần, Minh Huệ
Trần, Đình Thức
Trần, Mạnh Quý
Trương, Thị Ngọc Thuyên
Trương, Quang Thái
Vũ, Tuấn Anh
Nguyễn, Văn Tuấnhttps://www.researchgate.net/profile/Tuan-Nguyen-131https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1687693
Phạm, Viết Cường
Phạm, Thị Ngọc Trâm
Phan, Tuấn Anh
Nguyễn, Thanh Hồng Ânhttps://www.researchgate.net/profile/An-Nguyen-1453225825
Nguyễn, Xuân Hoàng
Nguyễn, Thị Lànhhttps://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Thi-Lanhhttps://hq.ssrn.com/UserHome.cfm?redirectFrom=true
Nguyễn, Duy Mậu
Nguyễn, Hoài Nam
Nguyễn, Thị Thảo Nguyên
Nguyễn, Đức Nguyênhttps://www.researchgate.net/profile/Duc-Nguyen-Nguyen
Nguyễn, Ngọc Bảo Tú
Nguyễn, Hà Thuhttps://www.researchgate.net/profile/Ha-Thu-Nguyen-3
Phan, Minh Đứchttps://www.researchgate.net/profile/Duc-Phan-Minh-3https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=5459027
Ly-My, Dung
Nguyễn, Phan Hồng Ngọc
Phạm, Thị Hoa Hạnh
Nguyễn, Hoàng Nhật Hoa
Phạm, Ngọc Bình Dương
Trần, Thị Thanh Quýhttps://www.researchgate.net/profile/Quy-Tran-115460855
Nguyễn, Thị Phương Thảohttps://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Thao-22

Faculty of Foreign Languages

AuthorResearchGateSSRN
Đặng, Thị Ngọc Trâm
Hồ, Thị Giáng Châu
Hứa, Thị Tin
Lê, Thị Phương Hòa
Lê, Văn Tuấn  Khoa
Lê, Thị Hải Yến
Ngô, Công Lem
Ngô, Tú Trân
Phan, Cảnh Minh Thy
Trần, Thanh Hưng
Trần, Thảo Uyên
Trương, Thị Mỹ Vân
Từ, Phụng Trân
Nguyễn, Thị Thùy Dung
Nguyễn, Thị Tố Hạnh
Nguyễn, Thị Thảo Hiền
Nguyễn, Vũ Long
Nguyễn, Châu Long
Nguyễn, Ngọc Bảo Ngân
Nguyễn, Thị Tú
Nguyễn, Thị Uyên Vi
Nguyễn, Đỗ Thiên Vũ
Nguyễn, Thị Tường Vy
Nguyễn, Trương Quỳnh Nhuệ
Nguyễn, Tất Thắnghttps://www.researchgate.net/profile/Thang-Nguyen-Tat
Nguyễn, Vĩ Thông

Faculty of Information Technology

AuthorResearchGateSSRN
Đặng, Thanh Hải
Đoàn, Minh Khuê
Lâm, Uyên Thi
Lê, Gia Công
Lê, Văn Linh
Lê, Ngọc Luyện
Nguyễn, Thị Lương
Nguyễn, Văn Huy Dũng
Nguyễn, Minh Hiệp
Tạ, Hoàng Thắng
Thái, Duy Quý
Trần, Ngô Như Khánhhttps://www.researchgate.net/profile/Khanh-Ngo-Nhu-Tran
Linh, Trần Thị Phương
Trần, Nhật Quanghttps://www.researchgate.net/profile/Quang-Tran-105462749
Võ, Phương Bình
Vũ, Minh Quan
Trần, Thống
La, Quốc Thắng
Phạm, Duy Lộc
Phan, Thị Thanh Ngahttps://www.researchgate.net/profile/Nga-Phan-Thi-Thanh
Trần, Vĩnh Phúc5462750

Faculty of International Studies

AuthorResearchGateSSRN
Bùi, Thị Thoa
Cao, Thị Thanh Tâm
Đinh, Thị Thanh
Đỗ, Phan Anh
Đoàn, Thị Thanh Nga
Dương, Thị Thanh Phương
Hoàng, Thúy Quỳnh
Lê, Thị Nhuấn
Lê, Thị Quỳnh Hảo
Lê, Xuân Thu Hiền
Lê, Ngọc Thanh Xuân
Lưu, Khánh Loan
Lưu, Thị Hồng Việt
Ngũ, Chánh Hào
Trần, Bảo Trân
Nông, Phan Đăng
Phạm, Thị Kiều Mỹ
Nguyễn, Cao Luyện
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Nguyễn, Thị Phương Anh
Nguyễn, Thị Phương Dung
Nguyễn, Phạm Thu Hương
Nguyễn, Huy Khuyến
Nguyễn, Thị Thẩm Mỹ
Nguyễn, Phương Tú  Quỳnh

Faculty of Law Studies

AuthorResearchGateSSRN
Bùi, Huy Thông
Lê, Thị Bích Chi
Lê, Thị Thu Hiền
Lê, Minh Bảo Trung
Trần, Thị Ngọc Kim
Trần, Thị Khánh Chi
Trịnh, Ngọc Pháp
Võ, Thị Thanh Linh
Phạm, Thị Như Hoa
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Nguyễn, Đắc Văn
Nguyễn, Thị Loan
Nguyễn, Văn Nghiệp
Nguyễn, Thị Vân Anh
Nguyễn, Trọng Đạt
Nguyễn, Thị Phương Hà
Nguyễn, Thị Thu Hoài
Nguyễn, Văn Hùng
Nguyễn, Chí Khuê
Nguyễn, Thị Lựu
Nguyễn, Thị Thanh Ngọc
Nguyễn, Thị Oanh
Nguyễn, Lộc Phúc

Faculty of Literature and History

AuthorResearchGateSSRN
Bùi, Văn Hùng
Cao, Đại Trí
Đặng, Thị Lành
Dương, Hữu Biên
Hà, Thị Dịu
Kiều, Thanh Uyên
Lê, Xuân Hưng
Lê, Ngọc Bính
Lê, Thị Thanh Đạm
Lê, Thị Thu Hằng
Lê, Phong Lê
Lê, Thị Hoài Phương
Lê, Hồng Phong
Mai, Minh Nhật
Phan, Thị Hồng
Phan, Thị Hà Thắm
Phan, Thị  Thúy
Trần, Thị Bảo Giang
Trần, Văn Bảo
Trần, Thị Hiền
Võ, Thị Thùy Dung
Võ, Tấn Tú
Phạm, Văn Hóa
Phạm, Vũ Lan Anh
Nguyễn, Cảnh Chương
Nguyễn, Văn Bắc
Nguyễn, Thị Linh Chi
Nguyễn, Hữu Kim Duyên
Nguyễn, Huỳnh Anh Đức
Nguyễn, Thị Hà Giang
Nguyễn, Đình Hảo
Nguyễn, Thanh Hoài
Nguyễn, Thị Hồng
Nguyễn, Mạnh Hùng
Nguyễn, Thị Quỳnh Như
Nguyễn, Thị Ngọc Thảo
Lê, Minh Chiến

Faculty of Mathematics and Computer Science

AuthorResearchGateSSRN
Đặng, Tuấn Hiệp
Đặng, Phước Huy
Đỗ, Thị  Hoa
Đỗ, Nguyên Sơn
Dương, Văn Hải
Dương, Bảo Ninh
Hoàng, Minh Tiến
Huỳnh, Bảo Tuyên
Tạ, Lê Lợi
Tạ, Thị Thu Phượng
Tô, Lan Nhi
Trần, Ngọc Anh
Trần, Quang Vương
Trịnh, Đức Tài
Trương, Chí Tín
Văn, Quang Viên
Võ, Tiến
Nguyễn, Văn Vinh
Phạm, Tiến Sơn
Phạm, Quang Huy

Faculty of Pedagogy

AuthorResearchGateSSRN
Bùi, Nguyễn Thảo Nguyên
Đỗ, Thị Phương Lan
Lê, Vũ Đình Phi
Phan, Kiều Thuận
Phù, Chí Hòa
Trần, Văn Thanh Hoài
Võ, Sỹ Lợi
Nguyễn, Thị Ái Minh
Nguyễn, Văn An
Nguyễn, Hữu Hà
Nguyễn, Hữu Tân

Faculty of Philosophy

AuthorResearchGateSSRN
Đinh, Thị Hoàng Phương
Đinh, Quang Trung
Dương, Thị Hậu
Hồ, Ngọc Châu
Thái, Ngọc Như  Quỳnh
Trần, Thị Thúy Nga
Trần, Thị Ái Vân
Phạm, Thanh Thủy
Phạm, Hữu Doanh
Nguyễn, Thị Hồng Phương
Nguyễn, Thị Hằng
Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh

Faculty of Physical Education

AuthorResearchGateSSRN
Cai, Văn Hòa
Đậu, Anh Tuấn
Trần, Quốc Hùng
Vũ, Quang Huy
Nguyễn, Thị Khánh Hòa
Nguyễn, Thị Huyền
Nguyễn, Cao Nguyên
Phan, Bửu Tú

Faculty of Physics and Nuclear Engineering

AuthorResearchGateSSRN
Đỗ, Thị Lệ
Dương, Thị Thanh Hiên
Huỳnh, Thị Thu Thủy
Lê, Văn Tùng
Lê, Viết Huy
Phan, Văn Chuân
Phan, Văn Nghĩa
Trần, Trung Nguyên
Trần, Ngọc Diệu Quỳnh
Trần, Hữu Duy
Trịnh, Thị Tú Anh
Võ, Minh Phụng
Đặng, Lành
Nguyễn, An Sơn
Nguyễn, Đăng Chiến
Nguyễn, Thị Nguyệt Hà
Nguyễn, Năng Hải
Nguyễn, Danh Hưng
Nguyễn, Hữu Khánh
Nguyễn, Thị Ngân
Nguyễn, Thị Phúc
Nguyễn, Thị Minh Sang
Phạm, Thị Ngọc Hà
Phạm, Đăng Quyết

Faculty of Sociology and Social Work

AuthorResearchGateSSRN
Đào, Thị Hiếu
Đỗ, Văn Toản
Hà, Thị Ân
Trần, Thị Minh Phương
Võ, Văn Dũng
Vũ, Thị Thùy Dung
Vũ, Mộng Đóa
Võ, Thuấn
Nguyễn, Thị Minh Hiền
Nguyễn, Thúy Minh
Phạm, Hồng Hải

Faculty of Tourism

AuthorResearchGateSSRN
Cao, Thế Anh
Đàm, Thị Phương Thúy
Lê, Thị Hồng
Lê, Anh Luyến
Mai, Ngọc Thịnh
Ngô, Hoàng Hương
Nguyễn, Thị Thanh Ngân
Nguyễn, Thị Thanh Kiều
Trần, Lan Hương
Trần, Duy Liên
Trương, Thị Lan Hương
Trương, Thị Ngọc Nghĩa
Văn, Thị Nguyên
Võ, Minh Phương
Nguyễn, Ngọc Bảo Thành
Nguyễn, Văn Anhhttps://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Anh-51