Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt khóa XV, nhiệm kỳ 2023 -2028

Tin tức của Trường Uncategorized @vi

Trong hai ngày 20 và 21/04/2023, tại Hội trường Trung tâm Thông tin Thư Viện, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt khóa XV, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Công Đoàn Giáo dục Việt Nam có: TS. Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn chủ tịch – Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Ban can sự Đảng Bộ GD và ĐT; Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam; Ông Trần Mạnh Thắng, Trưởng Ban tổ chức – kiểm tra Công đoàn giáo dục Việt Nam. Về phía lãnh đạo Nhà trường: đồng chi Lê Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám Hiệu; các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh Nhà trường.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Công Đoàn Giáo dục Việt Nam có: TS. Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn chủ tịch – Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Ban can sự Đảng Bộ GD và ĐT; Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam; Ông Trần Mạnh Thắng, Trưởng Ban tổ chức – kiểm tra Công đoàn giáo dục Việt Nam. Về phía lãnh đạo Nhà trường: đồng chi Lê Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám Hiệu; các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh Nhà trường.

Tại phiên thứ nhất ( 14h00 ngày 20/04/2023), các đại biểu đã được nghe trình bày về: Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo và giải trình ý kiến góp ý Báo cáo chính trị Đại hội XV Công đoàn Trường; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Báo cáo chính trị Đại hội XVI CĐGD Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại Đại hội, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt đã thông qua Đề án nhân sự; Ứng cử, đề cử tham gia BCH Công đoàn, chốt danh sách nhân sự bầu vào BCH khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công bố Quyết định phân bổ đại biểu của công đoàn cấp trên; Chốt danh sách nhân sự dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Tại phiên thứ hai ( 7h00 ngày 21/04/2023), các đại biểu đã được nghe: Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả làm việc của Đại hội phiên thứ nhất; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Phát biểu chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Phát biểu chỉ đào của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt. Tổ chức bầu cử BCHCĐ Trường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tổ chức Bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Công bố kết quả bầu BCHCĐ Trường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất BCHCĐ Trường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công bố quyết định khen cá nhân, tập thể; Chia tay các Ủy viên BCHCĐ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2023 ( không tái cử); Công bố kết quả bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn Trường tiếp tục các công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công đoàn Trường tiếp tục tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại phiên thứ nhất ( 14h00 ngày 20/04/2023), các đại biểu đã được nghe trình bày về: Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo và giải trình ý kiến góp ý Báo cáo chính trị Đại hội XV Công đoàn Trường; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Báo cáo chính trị Đại hội XVI CĐGD Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại Đại hội, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt đã thông qua Đề án nhân sự; Ứng cử, đề cử tham gia BCH Công đoàn, chốt danh sách nhân sự bầu vào BCH khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công bố Quyết định phân bổ đại biểu của công đoàn cấp trên; Chốt danh sách nhân sự dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Tại phiên thứ hai ( 7h00 ngày 21/04/2023), các đại biểu đã được nghe: Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả làm việc của Đại hội phiên thứ nhất; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Phát biểu chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Phát biểu chỉ đào của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt. Tổ chức bầu cử BCHCĐ Trường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tổ chức Bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Công bố kết quả bầu BCHCĐ Trường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất BCHCĐ Trường khóa XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công bố quyết định khen cá nhân, tập thể; Chia tay các Ủy viên BCHCĐ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2023 ( không tái cử); Công bố kết quả bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn Trường tiếp tục các công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công đoàn Trường tiếp tục tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đà Lạt thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.