Đại học Đà Lạt quan tâm hỗ trợ du học sinh Lào vượt qua đại dịch

Tin tức của Trường

(Cổng thông tin ASEAN Việt Nam) – Trường Đại học Đà Lạt có 22 du học sinh gồm 16 nam và 6 nữ đến từ tỉnh Champasak và tỉnh Bolykhamsay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đang theo học các ngành Luật, Nông học, Khoa học môi trường…

Đọc thêm bài viết tại: https://aseanvietnam.vn/post/djai-hoc-dja-lat-quan-tam-ho-tro-du-hoc-sinh-lao-vuot-qua-djai-dich