Đại học Đà Lạt: Hướng đến những mục tiêu phát triển mới

Tin tức của Trường
(Báo Thanh niên) – Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, đầu tư đúng hướng…
Đó là những gì Trường đại học (ĐH) Đà Lạt (Lâm Đồng) đang thực hiện rất hiệu quả, góp phần đưa nhà trường trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội, khẳng định uy tín, vị thế trong nước. Chúng tôi đã trao đổi với TS Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng nhà trường xung quanh những vấn đề này.