Đại học Đà Lạt được đào tạo ngành dược

Tin tức của Trường

(Tuổi trẻ Online) – Đại học Đà Lạt được Bộ Giáo dục và đào tạo cấp phép đào tạo ngành dược trình độ đại học.

Ngày 26-2, Đại học Đà Lạt cho biết Bộ Giáo dục và đào tạo đã cấp phép đào tạo ngành dược trình độ đại học cho đơn vị này. Theo đó, trong năm học tới (2022-2023), Đại học Đà Lạt sẽ tuyển sinh thêm ngành hóa dược.

Như vậy, Đại học Đà Lạt trở thành đơn vị thứ 2 tại Lâm Đồng đào tạo chuyên ngành dược trình độ đại học và là trường thứ 4 ở Tây Nguyên có ngành này.

Hiện nhà trường chưa công bố kế hoạch cũng như chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên theo đại diện nhà trường, đây sẽ là ngành quan trọng được nhà trường đầu tư, bên cạnh các ngành khoa học cơ bản và nông – lâm.

Việc tuyển sinh thêm ngành hóa dược nằm trong chiến lược bổ sung nhân lực cho ngành y tế tại khu vực Tây Nguyên mà Trường đại học Đà Lạt đã xác định nhiệm vụ đào tạo trong những năm gần đây.

M.V

Nguồn: https://tuoitre.vn/dai-hoc-da-lat-duoc-dao-tao-nganh-duoc-2022022614351717.htm