Đại học Đà Lạt bảo vệ thành công hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội CDIO thế giới năm 2017

CDIO

Hiệp hội CDIO thế giới có trên 100 thành viên là các trường Đại học kỹ thuật uy tín hàng đầu của các nước phát triển như Mỹ, Anh, Canada, Phần Lan, Thụy Điển, Singapore … Trong đó, Hiệp hội CDIO Khu vực châu Á hiện có 22 thành viên. Riêng tại Việt Nam, có 4 trường đã được kết nạp vào hiệp hội danh giá này, bao gồm Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Duy Tân, Đại học Thủ Dầu Một, và Đại học Đà Lạt.

Các hội nghị CDIO Quốc tế là một diễn đàn lớn để các học giả từ khắp nơi trên thế giới cùng bàn luận, trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai và ứng dụng mô hình CDIO. Hàng năm, Hiệp hội tổ chức hội thảo quốc tế, hội nghị thường niên các châu lục và meeting mùa thu với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục hàng đầu, các nhà lãnh đạo và đại diện các công ty. Trong khuôn khổ các hội nghị, hội thảo quốc tế do Hiệp hội tổ chức, hội nghị vùng Châu Á CDIO 2017 (2017 CDIO Asian Regional Meeting) đã diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2017, tại trường đại học Công nghệ Rajamangala Thanyaburi (RMUTT) và Trường đại học Chulalonkorn, Bangkok, Thái Lan. Hơn 22 trường thành viên khu vực châu Á, đại diện của 6 trường nộp đơn xin gia nhập với gần 200 lãnh đạo trường, lãnh đạo của tổ chức CDIO quốc tế và khu vực, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản lý đào tạo, hợp tác quốc tế và giảng viên của các trường thành viên tham dự.

Hội nghị CDIO khu vực châu Á năm 2017 tập hợp các nhà giáo dục trong các lĩnh vực: Kỹ thuật, Khoa học và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nghệ thuật, các chuyên gia từ các ngành công nghiệp, các công ty mới khởi nghiệp, các trường đại học khác từ Thái Lan và các nước châu Á. Hội nghị là nơi các nhà giáo dục chia sẻ và thảo luận về cải cách và đổi mới giáo dục. Với sự công nhận tầm quan trọng của việc giáo dục là yếu tố chính cho sự phát triển của đất nước, sáng kiến CDIO (CDIO Initiatives)  đã thúc đẩy một khuôn khổ giáo dục đổi mới để tạo ra những thế hệ sinh viên kế tiếp được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm và sự thay đổi không ngừng của thế giới.

Hội nghị đã lắng nghe rất nhiều các báo cáo chất lượng đến từ các nhà giáo dục, CEO của các công ty trên toàn thế giới. Trong khuôn khổ của hội nghị, Trường đại học Đà Lạt trình bày báo cáo tổng quát tình hình triển khai CDIO tại trường và bảo vệ hồ sơ xin gia nhập hiệp hội, báo cáo đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của các thành viên tham dự. Cũng tại hội nghị này, Đại học Đà Lạt là một trong bốn trường đại học của Việt Nam vinh dự trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội CDIO thế giới năm 2017.