Cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt được mời tham gia Hội đồng Biên tập Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer

Hoạt động chung - TCTT Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2022), Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt nhận được tin vui: GS.TS. Dương Tấn Nhựt – cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt – đã được tín nhiệm mời tham gia Hội đồng Biên tập của Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer.

GS.TS. Dương Tấn Nhựt hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ủy viên Hội đồng trường, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt.

Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Giáo sư, mà còn là niềm tự hào của các thế hệ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, bởi việc được mời tham gia hội đồng biên tập các tạp chí quốc tế có uy tín cao là một trong những biểu hiện sinh động cho tầm vóc của nhà khoa học trong cộng đồng khoa học quốc tế. Trong thế giới khoa bảng, tầm vóc quốc tế của một nhà khoa học thường được biểu hiện qua hai trụ cột chính:

  1. Uy tín khoa học quốc tế: Biểu hiện qua năng suất và chất lượng công bố quốc tế. Năng suất khoa học chính là số lượng công trình được xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín của chuyên ngành; Chất lượng công bố được đo lường bằng một số chỉ tiêu trắc lượng khoa học khách quan như Số lượt trích dẫn (Citations) và Chỉ số H (H-index).
  2. Thẩm quyền học thuật quốc tế: Biểu hiện qua việc nhà khoa học được cộng đồng tín nhiệm, và được mời tham gia hội đồng biên tập của các tạp chí uy tín cao của chuyên ngành; làm thành viên các hội đồng xét duyệt và bổ nhiệm các chức danh khoa bảng; tham gia các hội đồng của các quỹ phát triển khoa học – công nghệ để xét duyệt tài trợ, nghiệm thu các đề tài/dự án khoa học; làm diễn giả chính trong phiên toàn thể của những hội nghị khoa học uy tín của chuyên ngành; hoặc chủ tọa các phiên báo cáo song song của các hội nghị đó.

Trân trọng chúc mừng GS.TS. Dương Tấn Nhựt!

Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology được xuất bản từ năm 1981, là tạp chí có tầm ảnh hưởng cao trong lĩnh vực nuôi cấy tế bào, mô và cơ quan thực vật. Tạp chí PCTOC nằm trong top 25% tạp chí xuất sắc nhất (Q1- Scimago) của chuyên ngành và nằm trong Danh mục tạp chí ISI uy tín của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đọc toàn văn bài viết đăng trên website của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tap-chi-plant-cell-tissue-and-organ-culture-…

Tham khảo danh mục tạp chí có uy tín áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật theo Quyết định 95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/12/2021: https://nafosted.gov.vn/van-ban-quan-ly/?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo#1623925140997-351218ab-80c5

Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Phòng Tạp chí và Truyền thông