Cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Chiều 22/4, Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam (OBC) tổ chức chương trình giao lưu sinh viên với doanh nhân. Với chủ đề “Ngưỡng cửa cuộc đời”, chương trình thu hút hơn 300 sinh viên tham gia.

Xem thêm: http://baolamdong.vn/xahoi/202204/cong-dong-ket-noi-doanh-nghiep-viet-nam-giao-luu-chia-se-kinh-nghiem-voi-sinh-vien-3112859/