Công bố quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về công tác cán bộ

Hoạt động chung - TCHC

Ngày 01/06/2022 tại phòng họp A1 Trường Đại học Đà Lạt, Phòng Tổ chức – Hành chính đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định tiếp nhận của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về công tác cán bộ.

Về phía khách mời có PGS.TS Nguyễn Tất Thắng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt; Thầy Trần Ngô Như Khánh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin; Cô Đỗ Thị Phương Lan, Phó Trưởng khoa Sư phạm tham dự.

Buổi lễ công bố quyết định tiếp nhận thầy Nguyễn Thế Vinh về làm giảng viên ngành Mỹ Thuật, khoa Sư phạm và thầy Trần Vĩnh Phúc về làm giảng viên ngành Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Đà Lạt. Quyết định do PGS.TS Nguyễn Tất Thắng trao cho thầy Nguyễn Thế Vinh và thầy Trần Vĩnh Phúc.