Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill tại Trường Đại học Đà Lạt

Tin tức của Trường

     (Lâm Đồng online) – Chiều 28/9, tại Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt và Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELL) do Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS. Nguyễn Tất Thắng và Giám đốc Trung tâm Lê Thị Mỹ Hà chủ trì đã thống nhất các nội dung hợp tác các nội dung.

Hai bên bàn giao văn bản ký kết thỏa thuận hợp tác

     Các nội dung ký kết hợp tác gồm: Tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên và hội thảo quốc tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN và các nước trên thế giới; tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và cho khu vực ASEAN; tổ chức triển khai Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill (gọi tắt Chương trình); phát triển Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ đặt tại Trường Đại học Đà Lạt để triển khai tốt và hiệu quả việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; hợp tác tư vấn giáo dục, hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực cho các tổ chức có nhu cầu…

     Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill là một giải pháp tổng thể cho việc dạy học, kiểm tra đánh giá hàng ngày tiếng Anh trên lớp, ôn luyện và thi cấp chứng chỉ bài thi Linguaskill quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận theo khung năng lực 6 bậc Châu Âu.

     Nhằm tổ chức triển khai tốt Chương trình, thời gian tới, Trường Đại học Đà Lạt và Trung tâm SEAMEO CELLL ký kết hợp tác triển khai với Công ty VN247.REAP-Hevobooks-đại diện ủy quyền của Cambridge về Chương trình. Công ty VN247.REAP-Hevobooks sẽ cung cấp toàn bộ nguồn tài nguyên, hỗ trợ các điều kiện để nhà trường tổ chức triển khai đào tạo và khảo thí thành công chương trình tiếng Anh này tại trường.

Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202209/chuong-trinh-dao-tao-cambridge-english-empower-va-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-bang-bai-thi-linguaskill-tai-truong-dai-hoc-da-lat-3137103/

MINH ĐẠO