Chú trọng học tập và làm theo Bác ở Trường Đại học Đà Lạt

Học tập và làm theo Bác Tin tức của Trường Tin tức, sự kiện

     (Báo Lâm Đồng) – Là trường công lập đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu chung là đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia tiếp sức mùa thi năm 2022

     Trường hiện có 10 phòng chức năng, 16 khoa chuyên môn, 2 viện nghiên cứu, 7 trung tâm, thư viện và khu nội trú; toàn trường có 443 viên chức và người lao động, trong đó 1 giáo sư, 16 phó giáo sư, 104 tiến sỹ, 203 thạc sỹ, 93 đại học… Đảng bộ Trường ĐHĐL có 196 đảng viên sinh hoạt trong 22 chi bộ trực thuộc. Đội ngũ đảng viên, cán bộ nhà trường luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, là hậu thuẫn vững chắc cho nhiều hoạt động của nhà trường.

     Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong môi trường sư phạm; Đảng ủy Trường ĐHĐL luôn quan tâm chỉ đạo sát trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng từ việc học tập chuyên đề toàn khóa, hàng năm, đăng ký cam kết của cán bộ, đảng viên, giảng viên… đến những nội dung làm theo cụ thể. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ và nhà trường.

     Từ đó, các đơn vị trong trường đã gắn việc làm theo lời Bác dạy với việc đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành như “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”… Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, hàng năm, vào đầu năm học, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào Chương trình “Tuần sinh hoạt học sinh, sinh viên”, kết quả mỗi năm có khoảng 5.000 sinh viên được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đoàn trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tham gia các diễn đàn, tọa đàm, các câu lạc bộ, các cuộc thi trắc nghiệm, thi tự luận trên mạng internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh như: Cuộc thi trực tuyến Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Cuộc thi viết “Việt Nam – Đất nước tôi yêu” dành cho sinh viên Lào; Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng; Ngày hội sinh viên DLU khỏe hàng năm; Hội thi Tìm kiếm tài năng sinh viên Đại học Đà Lạt… Những hoạt động này, ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, còn giúp các em nâng cao nhận thức của bản thân, có trách nhiệm hơn với nhà trường và cộng đồng xã hội.

     Ngoài việc triển khai các nội dung trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHĐL đặc biệt quan tâm xây dựng và triển khai các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thực hiện Kết luận 01, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường, cũng như góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương Lâm Đồng. Đáng chú ý, năm 2022, Trường ĐHĐL đã thực hiện Mô hình “Triển khai thực hiện dự án hợp tác chuyển đổi số trong nông nghiệp với huyện Lạc Dương”. Đến nay, đã hoàn thành giai đoạn 1 bằng việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nông nghiệp với các chức năng cơ bản, làm nền tảng bước đầu để thu thập dữ liệu và ứng dụng tại huyện Lạc Dương. Các ứng dụng của hệ thống được phát triển theo hướng đa nền tảng, linh hoạt và dễ mở rộng, người dùng có thể dễ dàng sử dụng trên các loại thiết bị (máy tính, điện thoại) khác nhau. Các chức năng đã được phát triển hoàn thiện: Quản lý hồ sơ điện tử của nông hộ; quản lý nông trại, quá trình canh tác, sản xuất của nông hộ; tư vấn quy trình canh tác, sản xuất; phòng trừ sâu bệnh; dự tính sản lượng nông sản dựa trên dữ liệu canh tác; các chức năng thống kê cho nhà quản lý, cán bộ khuyến nông…

     Việc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Kết luận số 01 trong 2 năm qua đã góp phần vào những thành tích chung, nổi bật của nhà trường. Cụ thể đã mở rộng 10 ngành đào tạo trình độ đại học, 2 ngành đào tạo thạc sỹ, nâng quy mô số ngành đào tạo của trường lên 57 ngành; trong đó tiến sỹ có 6 ngành, thạc sỹ có 10 ngành và 41 ngành đào tạo trình độ đại học với trên 10.000 sinh viên, học viên theo học.

     Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo có 5 chương trình đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 3 chương trình đạt chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

     Toàn trường có tổng 426 bài báo khoa học uy tín trong nước và quốc tế, 94 bài báo được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus và 332 bài báo đăng trên các tạp chí có mã số ISSN, đạt tỷ lệ 22% bài báo được đăng trong các tạp chí quốc tế ISI/Scopus.

     Năm học 2020-2021, Trường được xếp loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Trường ĐHĐL đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong các năm 2020, 2021 và 2022…

     Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường ĐHĐL đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp, xây dựng được nhiều tập thể và cá nhân điển hình, làm chuyển biến các mặt công tác, thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy, học, nghiên cứu khoa học, xây dựng, rèn luyện trong cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, trường vững mạnh toàn diện, là địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín, có vị thế ngày càng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

     Nguồn: http://baolamdong.vn/chinh-tri/202304/chu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-o-truong-dai-hoc-da-lat-9fd1d4e/

Hồng Vĩnh