Chiến dịch Mùa hè xanh trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt

Hoạt động chung - Đoàn Hội

☘️☘️☘️ Chiến dịch Mùa hè xanh trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt

👉👉👉 Vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chiến dịch Mùa hè xanh của Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt dự kiến hoạt động tại huyện Đam Rông đã được linh hoạt chuyển đổi hình thức sang hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đạt được kết quả như sau:

✅ Đội hình tình nguyện gồm 17 tình nguyện viên trực sát khuẩn, khai báo y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

✅ Đội hình tình nguyện gồm 04 tình nguyện viên trực điểm kiểm soát phương tiện vận chuyển tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh: Tại đây đội hình tình nguyện cùng với Đoàn các phường thực hiện hỗ trợ các xe khai báo y tế, đăng ký ID lịch trình và quét mã QR lịch trình cho các xe chạy qua chốt.

✅ Đội hình tình nguyện gồm 10 tình nguyện viên trực hỗ trợ CDC Lâm Đồng tiêm vacxin phòng Covid-19: Tại đây các tình nguyện viên đã hỗ trợ công tác tiêm vacxin phòng Covid-19 như sát khuẩn, đo nhiệt độ, khai báo y tế, chỉ đường cho người dân tham gia tiêm vacxin.

✅ Đội hình tình nguyện gồm 20 tình nguyện viên trực tại chốt Darahoa vòng xoay 723, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương: Tại đây đội hình tình nguyện cùng với Đoàn các phường thực hiện hỗ trợ các xe khai báo y tế, đăng ký ID lịch trình và quét mã QR lịch trình cho các xe chạy qua chốt.

✅ Đội hình tình nguyện gồm 20 tình nguyện viên hỗ trợ Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng (28/8/2021) và Công an thành phố Đà Lạt (20/8/2021) thu hoạch rau củ vận chuyển 15 tấn rau củ hỗ trợ vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận.

Dưới đây là một số hình ảnh về chiến dịch: