Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor – IF) của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Hoạt động chung - TCTT Tin tức của Trường

     Hệ thống Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate) của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố Bảng xếp hạng Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor – IF) của các tạp chí khoa học Việt Nam năm 2020. Theo đó, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xếp hạng thứ 35 với chỉ số IF là 0.145.

Bảng xếp hạng Chỉ số ảnh hưởng của các Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2020

     Cứ hai năm một lần, vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố Bảng xếp hạng chỉ số trích dẫn các tạp chí khoa học xuất bản trực tuyến của Việt Nam. Năm 2020 là lần đầu tiên V-CitationGate công bố đánh giá các tạp chí khoa học Việt Nam theo chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) và chỉ số H-index theo thông lệ quốc tế. Chỉ số ảnh hưởng được tính thông qua số trích dẫn trong năm 2020 của các bài báo xuất bản trong 5 năm (2015-2019). Trong khi đó, chỉ số H-index đánh giá mức độ tích hợp giữa năng suất công bố (số công trình công bố) và chất lượng công bố (số lần trích dẫn).

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn – Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

     Theo Bảng xếp hạng năm 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt có chỉ số H-index là 3, chỉ số 5-years IF là 0.145 và xếp hạng thứ 35 trong tổng số 83 tạp chí được V-CitationGate đánh giá. Theo thông tin từ V-CitationGate, Việt Nam hiện có hơn 600 tạp chí, trong đó có khoảng 400 tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm công trình khoa học. Đến nay, có khoảng 115/600 tạp chí (19,1%) được xuất bản trực tuyến, trong đó chỉ có 83 tạp chí có website tương đối chuẩn hóa, tương thích với các cơ sở dữ liệu quốc tế và được chỉ mục trong hệ thống V-CitationGate.

Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ – Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

     Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (ISSN: 0866-787X) là một tạp chí khoa học đa ngành, được xuất bản từ năm 2010 theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 689/GP-BTTTT ngày 17/5/2010, và số 413/GP-BTTTT ngày 16/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã trải qua chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển trên cơ sở kế tục truyền thống và uy tín của Thông báo Khoa học Đại học Đà Lạt, được xuất bản từ năm 1990. Tạp chí phát hành định kỳ bốn số một năm, đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý. Hội đồng biên tập các Chuyên san của Tạp chí gồm 45 chuyên gia uy tín trong các chuyên ngành, trong đó có nhiều nhà khoa học là ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và/hoặc Hội đồng Khoa học ngành/liên ngành của Quỹ NAFOSTED.

Chuyên san Kinh tế và Quản lý – Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

     Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong 06 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI), và tính đến nay, là tạp chí khoa học đa ngành duy nhất xuất bản bởi một đơn vị trong nước được chấp nhận làm thành viên chính thức của Ủy ban Đạo đức xuất bản quốc tế (Committee on Publication Ethics – COPE), được chỉ mục vào Thư mục Các tạp chí truy cập tự do (Directory of Open Access Journals – DOAJ) và và được cấp DOAJ Seal.

     Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chào đón các bài viết có chất lượng cao từ các nhà khoa học trong và ngoài nước. Vui lòng đăng nhập vào Website của Tạp chí, thực hiện quy trình Gửi bài trực tuyến theo các hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ sau đây: http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/about/submissions#onlineSubmissions

Phòng Tạp chí và Truyền thông