CÂU HỎI 1 – Tìm hiểu về phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục

Phòng chống mại dâm trong Giáo dục Phòng Tạp chí và Truyền Thông
⛔️⛔️ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2025
 
🔰 Cùng tìm hiểu về các quy đinh về phòng, chống mại dâm trong Ngành Giáo dục thông qua các câu hỏi sau nhé!
 
CÂU HỎI ĐẦU TIÊN:

CÂU TRẢ LỜI:

 
✅ Viên chức, người lao động và người học Trường Đại học Đà Lạt quyết tâm bài trừ tệ nạn mại dâm!