Thông báo mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Căn cứ “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 […]

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển phương thức học bạ Thpt và nhập học – Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (đợt 2)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỌC BẠ: 2020.08.24_DS_KQ_HB_dot_2.pdf I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020: Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng […]

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT (CHÍNH THỨC)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT (CHÍNH THỨC) 1. THÔNG TIN CHUNG. – Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt                      Mã tuyển sinh: TDL; – Sứ mệnh: Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao […]