Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy Trường Đại học Đà Lạt

(Lâm Đồng online) – Chiều tối 17/9, Trường Đại học Đà Lạt đã công bố mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Trường Đại học Đà Lạt tổ chức chương trình Ngày hội việc làm để giúp […]

Thông báo mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Căn cứ “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 […]

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển phương thức học bạ Thpt và nhập học – Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (đợt 2)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỌC BẠ: 2020.08.24_DS_KQ_HB_dot_2.pdf I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020: Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng […]

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng phương thức học bạ THPT (Đợt 3) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Căn cứ “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm […]

XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT V/V XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 Căn cứ “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng […]