Trường Đại học Đà Lạt đến thăm và chúc mừng các đơn vị Quân đội Nhân dân nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020), vào sáng ngày 21/12/2020, Trường Đại học Đà Lạt đã đến thăm và chúc mừng các đơn vị Quân đội Nhân dân đóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.