Sự kiện World Flower Summit năm 2023 tại Trường Đại học Đà Lạt

Từ ngày 10 đến ngày 12/9/2023, Trường Đại học Đà Lạt vinh dự đón tiếp hơn 500 đại biểu tham dự các hoạt động trong sự kiện World Flower Council Summit năm 2023 với chủ đề “Việt Nam – Blooming with Timeless Charm” – sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.