Thủ lĩnh sinh viên tình nguyện

Bài viết đăng trên Báo Lâm Đồng online về Thủ lĩnh sinh viên tình nguyện Trường Đại học Đà Lạt.