Sự kiện World Flower Summit năm 2023 tại Trường Đại học Đà Lạt

Từ ngày 10 đến ngày 12/9/2023, Trường Đại học Đà Lạt vinh dự đón tiếp hơn 500 đại biểu tham dự các hoạt động trong sự kiện World Flower Council Summit năm 2023 với chủ đề “Việt Nam – Blooming with Timeless Charm” – sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Trường Thu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo giải thích được năm 2023 tại Trường Đại học Đà Lạt

ừ ngày 04/09 đến ngày 05/09/2023, tại Trường Đại học Đà Lạt, Trường thu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo giải thích được (Interpretable AI – IAI) do Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

DLU: 08 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ đón nhận Quyết định và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 5 chương trình đào tạo và thông báo chính thức về 3 chương trình đào tạo khác của Trường đạt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.