Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Trường Đại học Đà Lạt

Vào chiều ngày 09/5/2024, tại Phòng họp A11 của Trường Đại học Đà Lạt, đồng chí Nguyễn Thái Học – Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng – và đoàn công tác của Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt về công tác đào tạo, giới thiệu nguồn nhân lực cho tỉnh Lâm Đồng.