Đại học Đà Lạt: Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Nguồn: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/dai-hoc-da-lat-nang-cao-chat-luong-dao-tao-dap-ung-yeu-cau-thuc-tien-1361612.html (Báo Thanh niên) – Với chiến lược phù hợp và có sự đầu tư tương xứng, những năm qua, Trường đại học Đà Lạt đã vươn lên khẳng định vị thế, tạo uy tín bởi chất lượng đào tạo được nâng cao toàn diện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Môi […]