KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhằm đổi mới và nâng cao vai trò của công tác thanh tra trong hoạt động của nhà trường, Ban Giám hiệu quyết định tổ chức tập huấn về công tác thanh tra cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường  Kế hoạch […]

Thanh tra giáo dục sẽ đổi mới

Vừa qua, giáo dục có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, vi phạm, trong đó có lĩnh vực giáo dục ngoài công lập. Trong bối cảnh đó, hội thảo trực tuyến đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) do […]

Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

QUY CHẾ Phối hợp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ——————————– Chương I: QUY […]