Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 09 năm 2019

Theo Luật Tiếp Công dân và Quy chế tiếp công dân của Trường Đại học Đà Lạt, Hiệu trưởng nhà trường sẽ tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2019 do trùng ngày Chủ nhật nên thực hiện như sau: – Tiếp công dân: TS. Lê Hồng Phong […]