Thông báo KHẨN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đứng trước tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo: Sinh viên tất cả các hệ tạm thời DỪNG học, thi, cùng các hình thức tập trung đông người khác được nghỉ học bắt đầu từ ngày 9/5/2021 cho đến khi có thông […]