THÔNG BÁO KHẨN SỐ 40 (7h30 ngày 28/8/2021) về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19

Sở Y tế Lâm Đồng ban hành văn bản số 1697/TB-SYT ngày 28/8/2021 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19. Sở Y tế Lâm Đồng thông báo, đề nghị những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc […]