Cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt được mời tham gia Hội đồng Biên tập Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer

GS.TS. Dương Tấn Nhựt – cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt – đã được tín nhiệm mời tham gia Hội đồng Biên tập của Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer.

Văn phòng Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt gửi thư chúc mừng PGS.TS. Phạm Tiến Sơn

Kính gửi: PGS.TS. Phạm Tiến Sơn Giảng viên cao cấp, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Đà Lạt, Chuyên gia phản biện độc lập của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt xin gửi đến Phó Giáo sư lời chào trân trọng. Theo thông tin từ Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu […]