Cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt được mời tham gia Hội đồng Biên tập Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer

GS.TS. Dương Tấn Nhựt – cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt – đã được tín nhiệm mời tham gia Hội đồng Biên tập của Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer.