Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Trường Đại học Đà Lạt trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024, công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục.