NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2019

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2019 STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   Đoàn công tác gồm 2 thành viên của Trường Đại học tỉnh Osaka (Nhật Bản đến […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2018

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2018 (Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt) STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2017

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2017 (Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt) STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2016

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2016 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Giáo sư Kim Sung-Kyun sẽ đến thăm và làm việc cùng Trường Đại học Đà Lạt để thúc đẩy hợp tác giữa hai Trường 18-20/01/2016 Ban Giám hiệu Phòng QLKH-HTQT     Đoàn công tác […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2015

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2015 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Chuyên gia ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Quốc gia Singapore sẽ tới thăm và đồng thời tham dự buổi báo cáo chuyên đề với cán bộ của Khoa Công nghệ Thông […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2014

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2014 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Khoa Ngoại phối hợp với tổ chức BOLT (Nhật Bản) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Practical techniques in English Teaching” (Các kỹ thuật thực hành trong giảng dạy tiếng Anh). Tham dự tọa […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2013

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2013 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Đoàn gồm 3 Giáo sư và 13 sinh viên Trường Đại học Deagu (Hàn Quốc) sang tham và giao lưu với cán bộ và sinh viên Khoa Đông phương học của Trường 7-12/1/2013 Khoa Đông […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2012

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2012 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ   TS. Shine Toshihiko, TS. Onishi Hiroshi, Cô Nguyễn Thị Hương Lý Trường Đại học Kyoto (Nhật Bản) sang làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để chuẩn bị xúc tiến cho Hội nghị Hiệu trưởng Việt Nam […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2011

STT Đoàn/ khách Thời gian Đón tiếp Ghi chú 1  GS. Kim Eui Dong, và GS. Yun han Song (Trưởng Khoa và Phó Trưởng Khoa), Trường Đại học Geyongsang (Hàn Quốc) tới thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đà Lạt đồng thời ký kết Biên bản Ghi nhớ với Khoa KT- QTKD.   […]