Tài liệu phục vụ Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2022 – Trường Đại học Đà Lạt

I. TIỂU BAN SINH HỌC: 01. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LÀM TRÀ THẢO MỘC CỦA CÂY SA SÂM NAM (LAUNAEA SARMENTOSA SCHULTZ-BIP.EX KUNTZE) ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 02. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHẤT […]

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên 2021 – Trường Đại học Đà Lạt

     Ngày 23/04/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 theo hình thức họp trực tuyến (Online). Tai Hội nghị, với 34 đề tài do sinh viên Trường Đại học Đà Lạt thực hiện được báo cáo với nội dung đề tài tập […]

Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020

Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020Bìa: Bia.pdf Quyết định: quyết định thành lập ban tổ chức và hội đồng đánh giá NCKH sinh viên năm 2020.pdf Tiểu Ban 01: Ky yeu_Tieu ban 1 CNTT OK.pdf Tiểu Ban 02: Ky yeu_Tieu ban 2 HHMT OK.pdf Tiểu Ban 03: Ky yeu_Tieu ban 3 Nong […]

Kết quả NCKH Sinh viên năm 2020

Danh mục báo cáo NCKH Sinh viên đạt giải thưởng cấp Trường  năm 2020: Danh mục báo cáo NCKH Sinh viên ĐẠT GIẢI THƯỞNG cấp Trường năm 2020.docx

Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2019

Bìa: Bia.pdf Quyết định: Quyết định 282-QĐ-ĐHĐL.pdf Tiểu Ban 01: Tiểu ban 1 CNTT-Vật Lý – Kỹ thuật Hạt nhân.pdf Tiểu Ban 02: Tiểu ban 2 Sinh học – Nông lâm.pdf Tiểu Ban 03: Tiểu ban 3 Hóa học – Môi trường và Tài nguyên.pdf Tiểu Ban 04: Tiểu ban 4 Khoa học Xã hội Nhân văn.pdf Tiểu Ban 05: Tiểu ban […]