Hiệu trưởng Trường ĐHĐL gặp chuyên gia Vườn Quốc gia Singapore

Ngày 28/10/2015, TS. Wong Khoon Meng, chuyên gia cao cấp, Trưởng nhóm nghiên cứu và hai chuyên gia Vườn quốc gia Singapore đã có buổi nói chuyện với Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa đã có buổi gặp với TS. Wong Khoon Meng […]

TIN VẮN: Đại học Chung-Ang giới thiệu học Bổng CAYSS

Ngày 23/10/2015, đoàn giáo sư Đại học Chung-Ang do GS. Choe Youngjeen, Trưởng Khoa Sau Đại học, dẫn đầu đã có buổi giới thiệu học bổng CAYSS cho sinh viên các ngành khoa học tư nhiên và kỹ thuật Trường Đại học Đà Lạt. Trong khuổn khổ chuyến thăm Trường Đại học Đà Lạt, các […]