THÔNG BÁO v/v bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Đà Lạt trân trọng thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Huỳnh Phương Thảo. Đề tài: “Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (As5+/ As3+, Cr6+/ Cr3+, Pb2+, Cd2+) trong môi trường nước bởi vật liệu […]