Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Phạm Phú Phát – Chuyên ngành Toán giải tích

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Phú Phát – Chuyên ngành Toán giải tích. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm đến […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Đàm Thị Thắm và NCS Lê Ngọc Bính – Chuyên ngành Văn học Việt Nam.

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Đàm Thị Thắm và Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Bính – Chuyên ngành Văn học Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao […]