Ngày hội sinh viên DLU khỏe năm 2022

Chủ đề “Thử thách Plank & Squat – Plank & Squat Challenges” Thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022, BTK Hội sinh viên trường ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội sinh viên DLU khỏe năm 2022, chủ đề “Thử thách Plank & Squat – Plank […]

Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021

Với sự sáng tạo trong hoạt động Đoàn và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ trong suốt năm học 2020 – 2021, sáng ngày 29/10/2021, tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Lâm Đồng năm học 2020 – 2021, Đoàn […]