Sinh viên Lào hoàn thành khoá học tiếng Việt và chính thức trở thành tân sinh viên khoá 42 của Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Trường Đai học Đà Lạt tiến hành các thủ tục tiếp nhận và nhập học cho 05 sinh viên đến từ tỉnh Bolykhamsay và Champasak nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào vào học hệ chính quy khoá 42. Trước đó, 05 sinh viên này đã hoàn thành […]

Lễ tốt nghiệp hệ kỹ sư đợt tháng 01/2017

Sáng ngày 10/1/2017, tại Giảng đường A27.4 trường Đại học Đà Lạt, Nhà trường đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư hệ chính quy  tháng 01/2017 dành cho 26 tân kỹ sư, trong đó có 15 kỹ sư ngành kỹ thuật hạt nhân khóa 1 của trường Đại học Đà Lạt .