Sinh viên Lào hoàn thành khoá học tiếng Việt và chính thức trở thành tân sinh viên khoá 42 của Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Trường Đai học Đà Lạt tiến hành các thủ tục tiếp nhận và nhập học cho 05 sinh viên đến từ tỉnh Bolykhamsay và Champasak nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào vào học hệ chính quy khoá 42. Trước đó, 05 sinh viên này đã hoàn thành […]

Lễ tốt nghiệp hệ kỹ sư đợt tháng 01/2017

Sáng ngày 10/1/2017, tại Giảng đường A27.4 trường Đại học Đà Lạt, Nhà trường đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư hệ chính quy  tháng 01/2017 dành cho 26 tân kỹ sư, trong đó có 15 kỹ sư ngành kỹ thuật hạt nhân khóa 1 của trường Đại học Đà Lạt .

Lễ tốt nghiệp hệ kỹ sư đợt tháng 01/2017

Cũng thật trùng hợp với khoảnh khắc chuyển mùa của thời gian, lễ tốt nghiệp cũng là sự chuyển giao trong cuộc đời của mỗi sinh viên- kết thúc quá trình học tập để bắt đầu quá trình mới- quá trình làm việc, cống hiến. Sáng ngày 10/1/2017, tại Giảng đường A27.4 trường Đại học […]

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 – 2017; ngày 07/10/2016 Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho […]