Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học cổ truyền

Sáng 22/11, tại Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học cổ truyền trên cơ sở phát huy năng lực của mỗi bên và tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. 

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân […]