Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Lương Tuyết Mai – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lương Tuyết Mai – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Cao Thị Thu Hiền – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Cao Thị Thu Hiền – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân […]

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Trường Đại học Đà Lạt

Vào chiều ngày 09/5/2024, tại Phòng họp A11 của Trường Đại học Đà Lạt, đồng chí Nguyễn Thái Học – Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng – và đoàn công tác của Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt về công tác đào tạo, giới thiệu nguồn nhân lực cho tỉnh Lâm Đồng.