Cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt được mời tham gia Hội đồng Biên tập Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer

GS.TS. Dương Tấn Nhựt – cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt – đã được tín nhiệm mời tham gia Hội đồng Biên tập của Tạp chí Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology của nhà xuất bản danh tiếng Springer.

Khảo sát sơ bộ – Đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 5 ngành trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Đà Lạt

     Ngày 13/06/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học quốc gia TP. HCM đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ nhằm đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Đông phương học, Luật, Ngôn ngữ Anh, và […]