Thông báo KHẨN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đứng trước tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo: Sinh viên tất cả các hệ tạm thời DỪNG học, thi, cùng các hình thức tập trung đông người khác được nghỉ học bắt đầu từ ngày 9/5/2021 cho đến khi có thông […]

Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đơn vị bầu cử số 09 gồm: Phường 8 thành phố Đà Lạt- Đại học Đà Lạt – Đại học Yersin

1. Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội 2. Danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng 3. Danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Lạt