Cách mạng 4.0 qua cầu nối nhà trường – doanh nghiệp – sinh viên, học sinh

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Giáo sư, Tiến sĩ Dương Tấn Nhựt – Phó Giám đốc Viện Sinh học Tây Nguyên đã dành nhiều lời ghi nhận và đánh giá rất cao về chương trình tọa đàm Công tác đào tạo, giao lưu và định hướng nghề nghiệp giữa Khoa Sinh (Trường Đại học Đà Lạt), 15 doanh nghiệp, hơn 600 sinh viên, học sinh Lâm Đồng. Chương trình là sự chia sẻ, gặp gỡ về phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Xem thêm tại: http://baolamdong.vn/xahoi/202205/cach-mang-40-qua-cau-noi-nha-truong-doanh-nghiep-sinh-vien-hoc-sinh-3117721/