Các nhà khoa học của Trường Đại học Đà Lạt vừa được Quỹ Franklina (Thụy Sĩ) tài trợ Dự án nghiên cứu bảo tồn 2 loài Sồi đặc hữu, bị đe doạ tuyệt chủng tại Lâm Đồng

Hoạt động chung - TCTT

Quỹ Franklinia – một quỹ của Thụy Sĩ, chuyên tài trợ các dự án nghiên cứu bảo tồn những loài bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu – vừa thông báo kết quả xét chọn tài trợ năm 2022. Theo đó, các nhà khoa học của Trường Đại học Đà Lạt đã vinh dự được tài trợ kinh phí để thực hiện Dự án “Nghiên cứu bảo tồn hai loài Sồi đặc hữu, bị đe dọa tuyệt chủng tại Lâm Đồng, Việt Nam”.

Qua các vòng xét duyệt nghiêm ngặt, đã có 26 dự án được lựa chọn tài trợ trong tổng số gần 100 dự án được đề xuất từ 50 quốc gia khác nhau trong năm 2022. Dự án của các nhà khoa học Trường Đại học Đà Lạt là một trong ba dự án thuộc khu vực Châu Á được Quỹ Franklinia lựa chọn tài trợ.

Dự án của Trường Đại học Đà Lạt là một trong ba dự án thuộc khu vực Châu Á được tài trợ

Dự án do TS. Nguyễn Văn Ngọc – Giảng viên Khoa Sinh học – làm chủ nhiệm, phối hợp cùng các thành viên nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp, và Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Trong thời gian thực hiện (2022– 2025), Dự án sẽ điều tra, đánh giá lại trạng thái bảo tồn của hai loài Sồi đặc hữu (Sồi Bidoup và Sồi Bảo Lâm) và các nguy cơ đe dọa tuyệt chủng; Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái để để đề xuất các giải pháp bảo tồn, tăng số lượng cá thể, kích thước quần thể, giám sát quá trình sinh trưởng và phát triển của hai loài Sồi này trong môi trường tự nhiên; Nâng cao nhận thức và năng lực bảo tồn của các cộng đồng xunh quanh Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Kết quả của Dự án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc bảo tồn hai loài Sồi đặc hữu của Lâm Đồng nói riêng, cũng như các loài Sồi khác đang bị đe dọa ở Việt Nam nói chung. Trong tương lai, Dự án sẽ là hình mẫu để nhân rộng các dự án bảo tồn những loài cực kỳ nguy cấp khác ở Việt Nam và trên thế giới.

Xem Danh sách dự án được tài trợ trong năm 2022 trên trang web của Quỹ Franklinia tại: https://fondationfranklinia.org/en/list-of-projects-selected-for-funding-by-fondation-franklinia-1st-semester-2022/

Sồi Bidoup (Quercus bidoupensis Binh & Ngoc)
Sồi Bảo Lâm (Quercus baolamensis Binh & Ngoc)

Phòng Tạp chí và Truyền thông