Các ngành đào tạo vừa làm vừa học

STTTên ngànhMã ngànhTên gọi văn bằng tốt nghiệp
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
1Sinh họcD420101Cử nhân Sinh học
2Nông họcD620109Kỹ sư  Nông học
3Quản trị kinh doanhD340101Cử nhân Quản trị Kinh doanh
4Kế toánD340301Cử nhân Kế toán
5LuậtD380101Cử nhân Luật
6Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD340103Cử nhân QT DV du lịch và lữ hành
7Công tác xã hộiD760101Cử nhân Công tác xã hội
8Ngôn ngữ AnhD220201Cử nhân Ngôn ngữ Anh
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – VĂN BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
1Quản trị kinh doanhD340101Cử nhân Quản trị Kinh doanh
2Kế toánD340301Cử nhân Kế toán
3Ngôn ngữ AnhD220201Cử nhân Ngôn ngữ Anh
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
1Toán họcD460101Cử nhân Toán học
2Vật lý họcD440102Cử nhân Vật lý học
3Hóa họcD440112Cử nhân Hóa học
4Sinh họcD420101Cử nhân Sinh học
5Văn họcD220330Cử nhân Văn học
6Lịch sửD220310Cử nhân Lịch sử
7Ngôn ngữ AnhD220201Cử nhân Ngôn ngữ Anh
8Giáo dục tiểu họcD140202Cử nhân Giáo dục tiểu học