Các ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

STTTên ngànhMã ngànhTên gọi văn bằng tốt nghiệp
ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1Toán giải tích9460102Tiến sĩ Toán giải tích
2Vật lý kỹ thuật9520401Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật
3Hoá phân tích9440118Tiến sĩ Hoá phân tích
4Sinh thái học9420120Tiến sĩ Sinh thái học
5Văn học Việt Nam9220121Tiến sĩ Văn học Việt Nam
6Lịch sử Việt Nam9229013Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam
7Quản trị kinh doanh9340101Tiến sĩ Quản trị kinh doanh