[Bộ ảnh] Năm tháng Sinh viên DLU mang theo những gì…

Hoạt động chung - TCTT
❤️ Bộ ảnh được thực hiện bởi DLU Media Team (Phòng Tạp chí và Truyền thông phụ trách) – của những bạn trẻ đang là sinh viên mong muốn thực hiện đam mê của bản thân.
❤️ Ngoài các hình do các bạn trong Team chụp, có sử dụng hình ảnh từ một số nguồn trong Trường và đã có trích dẫn nguồn ảnh cụ thể.