STT Tên văn bản Mô tả Đơn vị Loại văn bản Tải xuống Ngày tạo Lượt tải
1 Sơ yếu lý lịch sinh viên Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 22/08/2023 12567
2 Mẫu đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 22/08/2023 1880
3 Phiếu đăng ký Khu Nội trú Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 20/08/2023 530
4 Biểu mẫu gia hạn học tập Biểu mẫu gia hạn học tập đối với sinh viên quá thời hạn đào tạo. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 01/11/2022 523
5 GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT - PHỤ LỤC 09 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 65
6 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG CAO, VÙNG SÂU - PHỤ LỤC 08 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 394
7 ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỒ CÔI Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 79
8 GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO - PHỤ LỤC 06 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 257
9 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI - PHỤ LỤC 05 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 234
10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP - PHỤ LỤC 04 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 229
11 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP - PHỤ LỤC 02 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 208
12 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ - PHỤ LỤC 01 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 369
13 ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 17/01/2022 538
14 Biểu mẫu văn bản trợ cấp sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí. Các biểu mẫu trợ cấp sinh viên như trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập... Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 26/10/2021 569
15 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 24/07/2017 193
16 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 04/02/2007 233
17 Quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 24/07/2017 173
18 Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 24/07/2017 98
19 Lý lịch trích ngang của Học Viên Lý lịch trích ngang của Học Viên Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 270
20 Mẫu đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 253
21 Mẫu đơn xin chuyển lớp Mẫu đơn xin chuyển lớp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 170
22 Mẫu đơn xin nghỉ học Mẫu đơn xin nghỉ học Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/04/2017 529
23 Mẫu đơn xin nghỉ hoc tạm thời Mẫu đơn xin nghỉ hoc tạm thời Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 493
24 Mẫu đơn xin học lại Mẫu đơn xin học lại Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 299
25 Mẫu giấy thanh toán - học viên sau đại học Mẫu giấy thanh toán - học viên sau đại học Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 107
26 Mẫu giấy thanh toán Mẫu giấy thanh toán Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 676
27 Mẫu đơn xin chuyển lớp Tại chức Mẫu đơn xin chuyển lớp Tại chức Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 46
28 Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (DTTS rất ít người) Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (DTTS rất ít người) Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 68
29 Mẫu chứng nhận hộ nghèo Mẫu chứng nhận hộ nghèo Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 126
30 Sơ yếu lí lịch sinh viên Sơ yếu lí lịch sinh viên Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Sơ yếu lí lịch sinh viên 24/07/2017 386
31 Mẫu đơn xin đăng ký và hủy học phần Mẫu đơn xin đăng ký và hủy học phần Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 15/09/2019 1202
32 Mẫu đơn xin bảng điểm sinh viên hệ chính quy Mẫu đơn xin bảng điểm sinh viên hệ chính quy Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 17/02/2017 298