STT Tên văn bản Mô tả Đơn vị Loại văn bản Tải xuống Ngày tạo Lượt tải
1 Biểu mẫu gia hạn học tập Biểu mẫu gia hạn học tập đối với sinh viên quá thời hạn đào tạo. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 01/11/2022 91
2 GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT - PHỤ LỤC 09 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 29
3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG CAO, VÙNG SÂU - PHỤ LỤC 08 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 66
4 ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỒ CÔI Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 14
5 GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO - PHỤ LỤC 06 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 74
6 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI - PHỤ LỤC 05 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 66
7 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP - PHỤ LỤC 04 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 47
8 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG KT-XH ĐBKK - PHỤ LỤC 03 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 55
9 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP - PHỤ LỤC 02 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 80
10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ - PHỤ LỤC 01 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 10/10/2022 182
11 Sơ yếu lý lịch sinh viên So-Yeu-Ly-Lịch-Sinh-Vien-2021 Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 12/09/2022 7599
12 Mẫu đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 12/09/2022 815
13 ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 17/01/2022 413
14 Biểu mẫu văn bản trợ cấp sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí. Các biểu mẫu trợ cấp sinh viên như trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập... Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 26/10/2021 453
15 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 24/07/2017 176
16 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 04/02/2007 203
17 Quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế học sinh, sinh viên hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 24/07/2017 135
18 Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Quy chế sinh viên 24/07/2017 80
19 Lý lịch trích ngang của Học Viên Lý lịch trích ngang của Học Viên Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 244
20 Mẫu đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 190
21 Mẫu đơn xin chuyển lớp Mẫu đơn xin chuyển lớp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 107
22 Mẫu đơn xin nghỉ học Mẫu đơn xin nghỉ học Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/04/2017 392
23 Mẫu đơn xin nghỉ hoc tạm thời Mẫu đơn xin nghỉ hoc tạm thời Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 328
24 Mẫu đơn xin học lại Mẫu đơn xin học lại Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 190
25 Mẫu giấy thanh toán - học viên sau đại học Mẫu giấy thanh toán - học viên sau đại học Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 59
26 Mẫu giấy thanh toán Mẫu giấy thanh toán Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 423
27 Mẫu đơn xin chuyển lớp Tại chức Mẫu đơn xin chuyển lớp Tại chức Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 25
28 Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (DTTS rất ít người) Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (DTTS rất ít người) Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 49
29 Mẫu chứng nhận hộ nghèo Mẫu chứng nhận hộ nghèo Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 24/07/2017 104
30 Sơ yếu lí lịch sinh viên Sơ yếu lí lịch sinh viên Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Sơ yếu lí lịch sinh viên 24/07/2017 276
31 Mẫu đơn xin đăng ký và hủy học phần Mẫu đơn xin đăng ký và hủy học phần Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 15/09/2019 800
32 Mẫu đơn xin bảng điểm sinh viên hệ chính quy Mẫu đơn xin bảng điểm sinh viên hệ chính quy Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Biểu mẫu 17/02/2017 172