Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển phương thức học bạ Thpt và nhập học – Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (đợt 2)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỌC BẠ: 2020.08.24_DS_KQ_HB_dot_2.pdf I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020: Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng […]