Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đơn vị bầu cử số 09 gồm: Phường 8 thành phố Đà Lạt- Đại học Đà Lạt – Đại học Yersin

1. Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội 2. Danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng 3. Danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Lạt

Điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy Trường Đại học Đà Lạt

(Lâm Đồng online) – Chiều tối 17/9, Trường Đại học Đà Lạt đã công bố mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Trường Đại học Đà Lạt tổ chức chương trình Ngày hội việc làm để giúp […]

Thông báo mức điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Căn cứ “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 […]