Công bố quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về công tác cán bộ

Ngày 01/06/2022 tại phòng họp A1 Trường Đại học Đà Lạt, Phòng Tổ chức – Hành chính đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định tiếp nhận của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về công tác cán bộ. Về phía khách mời có PGS.TS Nguyễn Tất Thắng, Phó Hiệu trưởng trường Đại […]

Thông báo kết quả nâng bậc lương đợt 2 năm 2021

Nhấn vào liên kết để xem:– Quyết định số 977/QĐ-ĐHĐL ngày 13/12/2021 về việc nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với người lao động đợt 2 năm 2021. – Quyết định số 978/QĐ-ĐHĐL ngày 13/12/2021 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức đợt 2 […]