Thông báo nhập học Bậc Sau đại học khóa 28 – Đợt 2

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo anh chị trúng tuyển khóa 28 – Đợt 2 nhập học vào lúc 15g00 ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại phòng A31.205 Học viên nhập học mang theo: Bản chính bằng tốt nghiệp đại học, bằng trung học phổ thông (để đối chiếu, Trường không […]

Lịch Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 26 – Đợt 2

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOÁ 26 – ĐỢT 2 STT CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN PHÒNG 1 Toán giải tích 7h30 ngày 19/9/2020 A27.5 2 Vật lý kỹ thuật 7h30 ngày 19/9/2020 A27.2 3 Sinh học thực nghiệm 7h30 ngày 18/9/2020 A27.2 4 Lịch sử Việt Nam 7h30 ngày 19/9/2020 A27.4 5 Quản […]

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ           Trường Đại học Đà Lạt tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thoa, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, mã số:9 22 90 13 Đề tài: “QUÁ TRÌNH DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở LÂM […]