Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thị Minh Sang – Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Sang – Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Lê Ngọc Bính – Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Bính – Chuyên ngành Văn học Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Đàm Thị Thắm – Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đàm Thị Thắm – Chuyên ngành Văn học Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]